Zistili ste, že kapacita disku Reolink NVR už nevyhovuje vašim použiadavkám na dĺžku záznamu? Kapacitu úložiska NVR môžete jednoducho rozšíriť. K dispozícii máte 3 spôsoby.

Metóda 1: Pridajte externý pevný disk cez port eSATA.

Metóda 2: Vymeňte existujúci pevný disk za väčší pevný disk s úložným priestorom až do 4 TB.

Metóda 3: Vložte ďalší pevný disk do NVR.

Poznámka: Posledná metóda sa vzťahuje iba na RLN16-410, pretože len vo vnútri tohoto 16-kanálového NVR je dostatočný priestor a potrebné konektory na pripojenie HDD.

 

Pripojte externý pevný disk (do kapacity 4TB) cez port eSATA

Krok 1. Pripravte si Externý Rámček s vloženým diskom požadovanej kapacity a e.sata prepojovací kábel.

Krok 2. Pripojte externý disk k portu eSATA NVR podľa nasledujúcich pokynov.

Poznámka: Keďže externý pevný disk nie je možné napájať prostredníctvom portu eSATA na Reolink NVR, potrebujete externý disk napájať pomocou adaptéra.

Externý HDD s pevným diskom je najjednoduchšia forma ako rozšíriť stávajúcu kapacitu NVR. Okrem pripojenia pevného disku do eSATA portu NVR musíte tiež pripojiť napájanie pre externý disk. Ak je to potrebné, poraďte sa s dodávateľom pevného disku. U nás si vhodný externý disk aj s napájaním môžete zakúpiť, stačí nás kontaktovať.

Externý disk prepojte pomocou eSATA kábla s NVR.

Vymeňte existujúci HDD za iný HDD s vyššou kapacitou – až do 4TB

Krok 1. Pomocou skrutkovača otvorte kryt NVR.

Krok 2. Odpojte a odskrutkujte pôvodný HDD a vymeňte ho za nový a utiahnite skrutky.

Krok 3. Nasaďte kryt NVR späť a priskrutkujte.

Poznámka: NVR sú aktuálne vybavené nasledovným úložiskom:
Reolink RLN8-410 → 2TB
Reolink RLN16-410 → 3TB
Reolink Wi-Fi NVR → 1 TB

Vložte ďalší pevný disk do NVR

V NVR RLN16-410 je dostatok miesta a potrebné konektory pre vloženie dvoch 4TB diskov, čo znamená, že jeho maximálna kapacita sa môže rozšíriť na celkových 12TB.

Krok 1. Pripravte si HDD a opatrne otvorte kryt NVR.

Krok 2. Pripojte pevný disk k portom na doske plošných spojov a potom ho pripevnite k základni NVR.

Krok 3. Kryt NVR vložte späť do pôvodného stavu.

Pozícia 1 je miesto, kde môžete vložiť ďalší HDD vo nútri NVR.

Pozícia 2 je konektor SATA pre ďalší pevný disk.

Pozícia 3 je zásuvka napájania pre ďalší pevný disk.

Ako vidíte na obrázku nižšie, na inštaláciu ďalšieho pevného disku sú potrebné 4 skrutky, ktoré nájdete v balení NVR.

Poznámka: Je dôležité, aby ste disk správne pripojili na konektor napájania. V opačnom prípade by ďalší pevný disk vôbec nefungoval.

Teraz sa môžete prihlásiť do NVR a potom vstúpiť do Menu -> Device -> HDD a skontrolovať novo pridaný disk.